Đóng

Bé biết gì về cây xanh ?

BÉ BIẾT GÌ VỀ CÂY XANH ?
– Trẻ biết cây xanh có nhiều lợi ích đối với đời sống của con người.
– Muốn có nhiều cây xanh phải trồng cây, chăm sóc và bảo vệ cây.
– Trẻ biết nhìn hình dạng của lá để đoán tên cây.
– Giáo dục trẻ yêu thiên nhiên, bảo vệ cây xanh.

26169783_1529934580430957_572752002762944709_n 26195657_1529934773764271_5705289804779573977_n 26195685_1529934683764280_8716351015208802965_n 26231159_1529934463764302_685186887107255413_n 26231497_1529934337097648_8743357004162351886_n

Cơ sở An Tiến Related